TPLOKonarski.pl TPLOKonarski.pl
2 czerwca 2017

Zaproszenie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Oświęcimiu zaprasza na Zebranie Ogólne Sprawozdawczo- wyborcze w dniu 26.06.2017 r do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego przy ul. Konarskiego 24 w Oświęcimiu.

I termin Zebrania- godzina 13.00

II termin Zebrania- godzina 13.15

 Program Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta, komisji skrutacyjnej.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

7. Wybór Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

- zgłaszanie kandydatur

- głosowanie

- podjęcie uchwały

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zamknięcie zebrania.

 
2 czerwca 2017

Od 1994 roku Towarzystwo Przyjaciół Liceum przyznaje nagrodę i medal Primo inter Optimos dla najlepszego absolwenta szkoły w danym roku szkolnym. W czasie uroczystości pożegnania klas 3 prezes TPLO, pani Katarzyna Musiał ogłosiła, że tegorocznym laureatem nagrody jest Kamil Bałos. Panu Kamilowi gratulujemy i życzymy spełniania pięknych marzeń.DSC_0089 DSC_0092 DSC_0101 IMG_8613

 
19 stycznia 2017

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19.01.2017 odszedł od nas śp. Zdzisław Cygoń- jeden z najwierniejszych naszych Przyjaciół, wybitny Pedagog, wieloletni Wicedyrektor naszego Liceum- Niezwykły i Wielkiego Serca Człowiek!

W naszych sercach przechowujemy ulotne tchnienie chwil, by po latach ze wzruszeniem je uwalniać. Dzisiejsza wiadomość poruszyła nasze serca i ożywia najpiękniejsze wspomnienia. Tak wiele zawdzięczamy Profesorowi Zdzisławowi Cygoniowi.

Wyrażamy wielką wdzięczność Panu Bogu za bezcenny dar spotkania z tym wspaniałym Człowiekiem.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 21.01.2017 o godz. 12.30 w Jawiszowicach w Kościele Matki Bożej Bolesnej.

 

Wyszukiwarka

Partnerzy