TPLOKonarski.pl TPLOKonarski.pl
5 czerwca 2018

Szymon Jarosz- pierwszy wśród najlepszych! Tegoroczny Primo inter Optimos!

Od 1994 roku TPLO przyznaje tytuł i medal Primo inter Optimos dla najlepszego absolwenta danego roku. Imię i nazwisko laureata tej nagrody zostaje wyryte na tabliczce przy wejściu do szkoły. Szymonowi- pierwszemu wśród najlepszych- klasa 3g zgotowała iście mistrzowską oprawę wręczenia medalu! _MG_3475 _MG_3417 _MG_3461 _MG_3481 DSC_3538_DxO

 
18 października 2017

„Ważną działalnością Towarzystwa Przyjaciół Liceum jest podkreślanie tożsamości szkolnej społeczności, którą budujemy przez pamięć o naszych poprzednikach- Profesorach, Dobroczyńcach, Uczniach i Absolwentach. To od nich czerpaliśmy i czerpiemy tak wiele, oni są początkiem tej tożsamości, tworzą jej historię.
Z myślą o nich TPLO stworzyło miejsce, przy którym się znajdujemy- Ścianę Pamięci Pro Memoria. To miejsce niezwykłe, poświęcone ludziom szlachetnym, wzorom pięknych życiowych postaw, należącym do różnych pokoleń i pochowanym w różnych miejscach.”- mówiła w czasie uroczystości prezes TPLO, pani Katarzyna Musiał.
Uroczystość dedykowana była Dobroczyńcy Szkoły, panu Janowi Słowikowi, szczególnie zaangażowanemu we wszechstronną pomoc szkole na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Obecni na uroczystości usłyszeli laudację na cześć pana Jana Słowika i słowo poetyckie św. Jana Pawła II. Żona i syn pana Słowika dokonali aktu odsłonięcia tabliczki z jego nazwiskiem. Proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks. Edward Mazgaj poświęcił tabliczkę i poprowadził modlitwę w intencji zmarłych profesorów, wychowawców i darczyńców Liceum.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERADSC_0012

 
2 czerwca 2017

Zaproszenie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Oświęcimiu zaprasza na Zebranie Ogólne Sprawozdawczo- wyborcze w dniu 26.06.2017 r do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego przy ul. Konarskiego 24 w Oświęcimiu.

I termin Zebrania- godzina 13.00

II termin Zebrania- godzina 13.15

 Program Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta, komisji skrutacyjnej.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

7. Wybór Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

- zgłaszanie kandydatur

- głosowanie

- podjęcie uchwały

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zamknięcie zebrania.

 

Wyszukiwarka

Partnerzy