Regulamin przyznawania corocznej nagrody dla Najlepszego absolwenta Szkoły

 1. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu uchwala ufundować coroczną Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
 2. Nagroda będzie przyznawana przez Zarząd TPLO na podstawie informacji uzyskanych od Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu dla ucznia lub uczniów, najstarszego rocznika uczącego w systemie dziennym, którzy w danym roku szkolnym kończąc Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu otrzymali najwyższą średnią z wszystkich otrzymanych ocen na świadectwie ukończenia Liceum oraz uzyskali stopień minimum bardzo dobry z zachowania. W przypadku uzyskania identycznych wyników przez dwóch lub więcej uczniów nagroda zostanie przyznana każdemu z Nich
 3. Nagroda będzie przyznawana raz w roku szkolnym w okresie kwiecień – czerwiec
 4. Nagroda będzie miał formę:
  • Okolicznościowego medalu
  • Nagrody pieniężnej w wysokości określonej przez Zarząd TPLO
  • Tabliczki z danymi osobowymi na ścianie przy wejściu do Liceum
  • Okolicznościowy dyplom
 5. Celem przyznania nagrody jest umożliwienie jego laureatowi zdobywania dalszego wykształcenia oraz motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *