Zebranie ogólne członków TPLO

ZAPROSZENIE

23.06.2020 roku o godz. 13.00 (2. termin- godz. 13.15) zapraszamy na zebranie ogólne sprawozdawcze członków Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu do naszego LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu- u. Konarskiego 24.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku Zebrania

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania w czasie Zebrania.

5. Sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i udzielenia absolutorium Zarządowi

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej

10. Dyskusja i wolne wnioski

11. Zamknięcie zebrania

Pro Memoria

Pro Memoria to miejsce wyjątkowe dla każdej osoby związanej z naszym Liceum. Na ścianie znajdującej się w zachodniej części cmentarza parafialnego w Oświęcimiu od lat pojawiają się tabliczki z nazwiskami osób zasłużonych dla szkoły. Groby dobrodziejów, profesorów i absolwentów Liceum znajdują się wielu miejscach, rozsiane po Polsce i świecie, ale właśnie przy Pro Memoria oddajemy im wszystkim hołd.

Primo inter Optimos

Co roku pod koniec kwietnia z dumą ogłaszaliśmy, kto zdobył nagrodę i medal Primo inter Optimos- dla najlepszego absolwenta z danego rocznika.
Tradycja przyznawania tego tytułu ma już 26 lat! Co roku staraliśmy się, żeby moment wręczenia medalu był dla całej społeczności szkolnej, a zwłaszcza dla samego laureata, szczególny, niezwykły- w obecności wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców wyróżnionych absolwentów, zaproszonych gości- prezes TPLO ogłaszał, kto jest pierwszym wśród najlepszych. Następnie laureat uroczyście odsłaniał przy wejściu do szkoły tabliczkę ze swoim nazwiskiem.
Kto nim jest w tym roku?- my już wiemy, zarząd towarzystwa podjął już stosowną uchwałę. Pragniemy jednak, żeby tradycji stało się zadość i żeby ta informacja została ogłoszona zgodnie z wieloletnim zwyczajem. Jesteśmy przekonani, że przyjdzie już niedługo czas na godne pożegnanie maturzystów i ogłoszenie, kto jest laureatem naszej nagrody.