Zebranie ogólne członków TPLO

ZAPROSZENIE

23.06.2020 roku o godz. 13.00 (2. termin- godz. 13.15) zapraszamy na zebranie ogólne sprawozdawcze członków Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu do naszego LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu- u. Konarskiego 24.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku Zebrania

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania w czasie Zebrania.

5. Sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i udzielenia absolutorium Zarządowi

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej

10. Dyskusja i wolne wnioski

11. Zamknięcie zebrania