Jakub Śniadek 30. laureatem nagrody i medalu Primo inter Optimos!

W czasie Święta Patrona Szkoły, 25 września 2020 r. prezes TPLO ogłosiła nazwisko kolejnego laureata nagrody Primo inter Optimos. Został nim pan Jakub Śniadek!

Jesteśmy pełni uznania dla pracy pana Jakuba w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu pasji, składamy życzenia nieustannej ciekawości w poznawaniu świata, pomyślności w życiu osobistym i szczęścia w realizacji marzeń.

Nasza publikacja- 30 lat Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Oświęcimiu

W związku z 30-leciem istnienia Towarzystwa Przyjaciół Liceum przygotowaliśmy publikację, w której można zapoznać się ze wspomnieniami dyrektorów współpracujących z Towarzystwem oraz jego prezesów, z artukułami przedstawiającymi historię TPLO, jego działania cykliczne i te pojedyncze.

Publikacja powstała dzięki dotacjom Urzędu Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz wsparciu finansowemu Rady Rodziców przy PZ 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks.St. Konarskiego w Oświęcimiu.

Zebranie ogólne członków TPLO

ZAPROSZENIE

23.06.2020 roku o godz. 13.00 (2. termin- godz. 13.15) zapraszamy na zebranie ogólne sprawozdawcze członków Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu do naszego LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu- u. Konarskiego 24.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku Zebrania

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania w czasie Zebrania.

5. Sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i udzielenia absolutorium Zarządowi

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej

10. Dyskusja i wolne wnioski

11. Zamknięcie zebrania