Regulamin przyznawania corocznej nagrody dla Najlepszego absolwenta Szkoły

 1. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu uchwala ufundować coroczną Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
 2. Nagroda będzie przyznawana przez Zarząd TPLO na podstawie informacji uzyskanych od Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu dla ucznia lub uczniów, najstarszego rocznika uczącego w systemie dziennym, którzy w danym roku szkolnym kończąc Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu otrzymali najwyższą średnią z wszystkich otrzymanych ocen na świadectwie ukończenia Liceum oraz uzyskali stopień minimum bardzo dobry z zachowania. W przypadku uzyskania identycznych wyników przez dwóch lub więcej uczniów nagroda zostanie przyznana każdemu z Nich
 3. Nagroda będzie przyznawana raz w roku szkolnym w okresie kwiecień – czerwiec
 4. Nagroda będzie miał formę:
  • Okolicznościowego medalu
  • Nagrody pieniężnej w wysokości określonej przez Zarząd TPLO
  • Tabliczki z danymi osobowymi na ścianie przy wejściu do Liceum
  • Okolicznościowy dyplom
 5. Celem przyznania nagrody jest umożliwienie jego laureatowi zdobywania dalszego wykształcenia oraz motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników