Historia

Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w społeczności związanej z Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu zaczęły się pojawiać propozycje stworzenia stowarzyszenia, które jednoczyłoby tych, którym bliskie są ideały naszego Liceum. Propozycje takie były zgłaszane już wcześniej, ale właśnie teraz zaczęły nabierać konkretnych kształtów. Coraz silniejsza była potrzeba powołania organizacji skupiającej ludzi przyjaznych szkole, w tym przede wszystkim jej absolwentów w celu nawiązania przyjaznych i emocjonalnych związków między szkołą a jej wychowankami, gdyż korzyści z tego faktu byłyby przydatne dla obu stron. W sierpniu 1989 r. Rada Pedagogiczna oświęcimskiego Liceum podjęła decyzję o utworzeniu Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 5 marca 1990 r. został powołany Tymczasowy Zarząd przyszłego Towarzystwa Liceum. Po kilku miesiącach wytężonej pracy promującej ideę zwłaszcza wśród absolwentów szkoły oraz usilnych prac przygotowawczych związanych ze zbliżającym się jubileuszem 75-lecia istnienia Liceum, dnia 12 czerwca 1990 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 19 czerwca 1990 r. Towarzystwo otrzymało osobowość prawną, stając się organizacją zdolną do prawidłowej, różnorodnej działalności prawnej, ekonomicznej i społecznej. Dzięki temu aktowi prawnemu spełniło się marzenie pierwszego prezesa Zarządu Towarzystwa , nauczyciela Liceum, profesora Stefana Piotrowskiego, aby Szkoła była Domem, z którego wychodzi się w świat i aby do tego Domu można było po latach zawsze wracać i aby przy tych powrotach był zawsze ktoś, kto będzie mógł pełnić funkcję gospodarza i przyjaciela.