Zapraszamy Absolwentów 2020

Drodzy Absolwenci rocznika 2020. Przymusowy czas naszej rozłąki utwierdził nas w przekonaniu, że nic nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich spotkań i rozmów. Dlatego serdecznie zapraszamy Cię, Drogi Absolwencie, do naszej szkoły, 25 września 2020 roku. Mamy nadzieję, że będziemy mogli razem uczestniczyć w wielkim święcie! To będzie szczególne Święto Patrona Szkoły- 320. rocznica urodzin księdza Stanisława Konarskiego będzie okazją do świętowania 105-lecia istnienia naszej szkoły oraz 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Liceum. Mamy nadzieję, że przyjmiesz nasze zaproszenie na tę uroczystość i że będziemy mogli uczynić to, czego nie byliśmy w stanie uczynić pod koniec kwietnia. Pragniemy osobiście każdej i każdemu z Was pogratulować. Z prawdziwą dumą uhonorujemy tegorocznego najlepszego absolwenta naszego liceum przez odsłonięcie tabliczki z jego imieniem i nazwiskiem oraz wręczenie nagrody i medalu Primo inter Optimos. Zapraszamy- 25.09.2020 godz. 13.00 w naszym liceum!

Regulamin przyznawania corocznej nagrody dla Najlepszego absolwenta Szkoły

 1. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu uchwala ufundować coroczną Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
 2. Nagroda będzie przyznawana przez Zarząd TPLO na podstawie informacji uzyskanych od Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu dla ucznia lub uczniów, najstarszego rocznika uczącego w systemie dziennym, którzy w danym roku szkolnym kończąc Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu otrzymali najwyższą średnią z wszystkich otrzymanych ocen na świadectwie ukończenia Liceum oraz uzyskali stopień minimum bardzo dobry z zachowania. W przypadku uzyskania identycznych wyników przez dwóch lub więcej uczniów nagroda zostanie przyznana każdemu z Nich
 3. Nagroda będzie przyznawana raz w roku szkolnym w okresie kwiecień – czerwiec
 4. Nagroda będzie miał formę:
  • Okolicznościowego medalu
  • Nagrody pieniężnej w wysokości określonej przez Zarząd TPLO
  • Tabliczki z danymi osobowymi na ścianie przy wejściu do Liceum
  • Okolicznościowy dyplom
 5. Celem przyznania nagrody jest umożliwienie jego laureatowi zdobywania dalszego wykształcenia oraz motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników

Primo inter Optimos- historia

Primo inter Optimos – pierwszy wśród najlepszych – to coroczna nagroda dla najlepszego absolwenta Liceum. Ustanowiono ją w kwietniu 1994 roku, decyzją zarządu TPLO. Jak napisał założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa – prof. Stefan Piotrowski: Inicjatywa ta ma inspirować do osiągania wysokich wyników w nauce i właściwych postaw życiowych przez wychowanków Szkoły.

Nagroda ma zarówno charakter finansowy, jak i symboliczny – najlepsi absolwenci otrzymują bowiem medal zaprojektowany przez Wojciecha Kałę – absolwenta Szkoły, artystę-rzeźbiarza. 18 czerwca 2005 r. podczas obchodów jubileuszu 90-lecia Liceum w holu przy wejściu głównym do szkoły umieszczono tabliczki z imionami i nazwiskami dotychczasowych laureatów nagrody i od tego czasu corocznie w czasie akademii pożegnalnej dla maturzystów zdobywca nagrody uroczyście odsłania tabliczkę z utrwalonym na niej swoim nazwiskiem.